Poradnik dla osób świadczących usługi turystyczne

Usługi turystyczne obejmują usługi świadczone poza miejscem zamieszkania klienta. Mogą być świadczone przed, a także w trackie podróży turystycznej np. usługi hotelowe.

Przedsiębiorstwa turystyczne można sklasyfikować następująco

 1. organizator turystyki – jest to przedsiębiorstwo, które samodzielnie przygotowuje i przeprowadza imprezę turystyczną,
 2. pośrednik turystyczny – przedsiębiorstwo turystyczne, które na zlecenie klienta zawiera umowę o świadczeniu usługi turystycznej z danym organizatorem,
 3. przedsiębiorstwa mieszane – łączą one usługi organizatora i pośrednika,
 4. agencje turystyczne – przedsiębiorstwa, które działają na rachunek określonego organizatora turystyki.

Usługi turystyczne są działalnością regulowaną, która wymaga dodatkowej rejestracji oraz spełnienia dwóch podstawowych warunków

 1. kwalifikacji zawodowych np. wyższe wykształcenie z turystyki
 2. wykup gwarancji bankowej lub ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianego powrotu klienta do kraju lub zwrotu kosztów za niewłaściwe wywiązanie się z usług.

Usługi turystyczne posiadają także cechy specyficzne np. sezonowość czy elastyczność, która polega na możliwości zakupu jednego składnika imprezy turystycznej lub wykupieniu całego pakietu.

Przedsiębiorstwo turystyczne jest zobowiązane do

 • zamieszczenia rzetelnej i dokładnej informacji o cenach wszystkich składników wchodzących w skład imprezy turystycznej,
 • na 20 dni przed realizacją przedsiębiorstwo nie może zmienić ceny,
 • klient ma prawo do ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Obecne kierunki zmian w turystyce

 • skrócenie czasu wyjazdu czyli tak zwane wypady weekendowe,
 • łączenie wypoczynku z różnymi formami aktywności,
 • rozwój agroturystyki.

Artykuły o ciekawych atrakcjach turystycznych znajdziesz w serwisie https://www.morzegory.pl/.