Czym jest ekoturystyka?

Ekoturystyka to definicja, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo nieco ponad 30 lat temu. Jest to termin używany do określenia szeregu praktyk, które są coraz bardziej pożądane w sektorze turystycznym i które wiążą się z wyraźnym szacunkiem dla środowiska.

Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że zasoby naszej planety Ziemi są ograniczone i skończone. Dlatego staramy się stosować w naszym sposobie życia szereg praktyk, które mają ograniczony wpływ na zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Oczywiście dotyczy to również naszego wypoczynku i aktywności wakacyjnej.

Różnice między ekoturystyką a turystyką zrównoważoną

Aby naprawdę zrozumieć, czym jest ekoturystyka, warto porównać ją z innym, stosunkowo dobrze znanym wyrażeniem. Ekoturystyka i turystyka zrównoważona są często uważane za synonimy. Istnieje jednak niewielka różnica między nimi:

Termin turystyka zrównoważona jest związany z wysiłkami podejmowanymi przez usługodawcę turystycznego w celu przedstawienia swoich produktów z pewnego rodzaju certyfikatem lub etykietą, która gwarantuje, że są one przyjazne dla środowiska.

Ekoturystyka stanowi natomiast krok dalej. Jest ona definiowana przez Światową Organizację Turystyki jako działalność turystyczna prowadzona w środowisku naturalnym, która zwraca uwagę na zrównoważony rozwój. Ekoturystyka uwzględnia również aspekty etyczne, skupiając się na świadomości ochrony zasobów naturalnych i kulturowych.

Jak widać, ekoturystyka wiąże się z elementem edukacyjnym, co sprawia, że jest to aktywność bardzo polecana dla dzieci i młodzieży. Zdobywają oni świadomość i wiedzę o środowisku naturalnym i kulturze, która uczyni z nich ludzi zatroskanych o ochronę środowiska. Projekty zgodne z zasadami ekoturystyki można znaleźć między innymi w Bieszczadach. Przeczytaj o jednym z nich tutaj.

Ekoturystyka powinna być uprawiana na małą skalę, w małych grupach i zawsze z poszanowaniem obszarów, na których jest uprawiana. Jednocześnie zawsze będzie miała pozytywny wpływ na społeczności lokalne, oferując korzyści ekonomiczne i możliwości zatrudnienia.